Lachgas sedatie; 'de feestneus'

Hieronder leest u over de mogelijkheden van het gebruik van lachgas bij tandheelkundige behandelingen bij kinderen. We gebruiken hier geen medische termen en gaan uit van gebruikelijke situaties. Dit is geen medisch handboek! Voor specifieke situaties dient u de tandarts of uw huisarts te raadplegen.

Uw kind laat zich moeilijk behandelen

Angst voor de tandarts komt veel voor en kan verband houden met minder leuke ervaringen. Vrijwel niemand vindt het leuk om naar de tandarts te gaan. Het wordt moeilijk als door de angst een goede tandheelkundige behandeling onmogelijk is. Tandheelkundige behandeling is vaak nodig om te voorkomen dat het gebit verder achteruit gaat.

Pijn- en angst bestrijding

Pijn komt bij veel behandelingen voor, maar is tegenwoordig zelden meer nodig. Een gebied of tand kan heel goed ‘pijnloos’ gemaakt worden. Je voelt dan wel dat er aan de tand gewerkt wordt, maar er is geen pijn. Pijnloos maken kan met een ‘slaapzalfje’ en met ‘droomlimonade’. Bij uw eigen tandarts heet dit ‘verdoven’.

Angst

Angst kan ook met medicijnen worden verminderd, maar het effect is bij kinderen vaak slecht voorspelbaar en de werking is vaak te lang. Daarom hebben wij in de praktijk de mogelijkheid om lachgas te gebruiken. Dit is een mengsel van (±30%) gas en (±70%) zuurstof dat een kalmerende werking heeft en angst vermindert.

Lachgas wordt in het buitenland veel meer toegepast dan in Nederland. Het is een veilig hulpmiddel waarbij de patiënt gewoon wakker blijft, maar wel heel rustig wordt en zich prettig gaat voelen. Het gebruik van lachgas heeft pas geleden de 100-ste verjaardag gevierd!

 
Veiligheid

Lachgas is bij normaal medisch gebruik niet schadelijk voor de gezondheid. Er wordt een heel klein beetje gas toegevoegd aan zuivere zuurstof. Het apparaat is zo ontworpen dat nooit minder dan 50% zuurstof kan worden gegeven. In gewone lucht zit ±20% zuurstof. De tandarts heeft speciale cursussen gedaan om te mogen werken met lachgas en de installatie wordt ook ieder jaar helemaal gecontroleerd.

Bij een zwangerschap korter dan 3 maanden, mogen zwangere moeders niet bij de behandeling aanwezig zijn.

 
Informatie en toestemming

Wanneer besloten wordt om lachgas bij uw kind te gebruiken, wordt dit altijd eerst met u besproken, we maken dan een behandelplan. Ook vragen we aan uw zorgverzekeraar of deze behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Aan de hand van het behandelplan vertellen we u wat en hoe het werkt, zodat u weet wat u kunt verwachten. Als u geen toestemming geeft, kunt u dit met de tandarts bespreken en gaan we samen naar een alternatief zoeken.

Hoe gaat het in z'n werk

Meestal zullen we een eerste keer alleen maar droog-oefenen met de feestneus. Uw kind went dan aan het snuitje dat op de neus gezet wordt. We beginnen met 100% zuurstof en het kind kan gewoon door de neus ademen. Als dat goed gaat, wordt langzaam een beetje lachgas toegevoegd, precies zoveel dat het kind rustig wordt. Het gevoel van lachgas is erg aangenaam, warm, ontspannen en een beetje zweverig. Bij de oefening doen we verder geen tandheelkundige behandeling, het kind went zo aan het snuitje met de slangetjes. We controleren altijd de hartslag en soms ook de bloeddruk en temperatuur, om zeker te zijn dat alles goed gaat.

De volgende keer zullen we alles klaar maken voor de echte behandeling. We beginnen weer met het snuitje met 100% zuurstof en geven dan beetje bij beetje lachgas erbij tot het kind rustig ademhaalt. Het kind blijft gewoon wakker en voelt zich meestal heel prettig. De tandheelkundige behandeling kan beginnen en meestal vindt het kind dit veel minder eng of vervelend. Soms gaat een kind grinniken of zelfs lachen: vandaar de naam: Lachgas!

Aan het einde van de behandeling wordt weer 100% zuurstof gegeven. De effecten van lachgas kunnen maximaal 10 minuten doorwerken. Na een behandeling zult u vaak merken dat het kind niet meer precies weet wat we hebben gedaan. Dit komt omdat het gedurende de lachgas sessie een beetje aan het ‘dromen’ was. Na de behandeling mag uw kind weer alles doen, soms is het wel wat moe. Er zijn in vrijwel alle gevallen geen andere na-effecten van het lachgas merkbaar.

Kan u erbij zijn?

Zoals bij al onze behandelingen, mag een ouder meestal aanwezig zijn. Het geeft een veilig gevoel voor het kind om te merken dat de vader of moeder aanwezig is. Soms is het juist verstandiger om aan de ouder te vragen om er even niet bij te zijn. Bijvoorbeeld wanneer u het zelf heel eng vindt of wanneer u zelf bang bent voor de tandarts; het kind merkt dat en ongezien neemt het die angst over. De tandarts zal dat altijd met u bespreken. Alleen wanneer u minder dan 3 maanden zwanger bent is het niet verstandig om aanwezig te zijn als we lachgas gebruiken.

Wanneer passen we lachgas toe?

Normaal gesproken laat een kind zich goed behandelen door de tandarts en als er voor het kind begrijpelijke taal wordt gebruikt, hoeft een kind niet bang te zijn. Dus we zullen proberen om zoveel mogelijk te behandelen zonder gebruik van lachgas.

In het algemeen dient een kind minstens 4 jaar oud te zijn. Er mogen geen medische, sociale of psychische complicaties zijn. Om de behandeling succesvol te laten verlopen dient het kind actief mee te werken. Lachgas is slechts een steuntje in de rug, dat alleen kan werken wanneer het kind openstaat voor de behandeling.

Onze ervaring is, dat wanneer het bij een kind nodig geweest is om lachgas te gebruiken, de behandeling steeds beter gaat en er langzaam aan geen lachgas meer gebruikt hoeft te worden. Het kind heeft weer genoeg vertrouwen gekregen in het eigen vermogen om een behandeling te kunnen hanteren en accepteren. De angstgevoelens nemen vaak zodanig af, dat uiteindelijk lachgas niet meer nodig is.

 
Lukt lachgas altijd?

Het is heel belangrijk dat een kind bij gebruik van lachgas rustig door de neus in- en uitademt. Wanneer bijvoorbeeld bij een verkoudheid de neus verstopt is kunnen we geen lachgas gebruiken. Soms is de angst zo groot dat zelfs met lachgas het kind zich niet laat behandelen. Het vertrouwen van het kind is onvoldoende om rustig te ademen en het kind verzet zich tegen het gevoel. Het kind heeft dan van te voren al besloten dat het niet zal gaan lukken. Lachgas is zeker geen toverstokje! Maar met een goede voorbereiding is het bij heel veel kinderen een goed hulpmiddel om de angst bij de tandarts te overwinnen.

Onthouden!

­ Niet met vragen blijven zitten, maar direct aan de tandarts vertellen dat u nog iets wilt weten.

­ Lachgas is geen verdoving, het kind blijft gewoon wakker.

­ Lachgas is een veilige manier om angst voor de tandarts te verminderen.

­ Lachgas wordt alleen gebruikt als er toestemming voor is.

­ Het gebruik van lachgas wordt geen normaal onderdeel van de behandeling.

­ Een ‘toverstokje’ hebben wij ook niet, lachgas is geen garantie voor een geslaagde behandeling.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Bambodino,
Meerum Terwogtlaan 133,
3056 PP Rotterdam.
Telefoon: 010-433.42.43